TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

Goop Oy tuotetilaukset

 1. Rekisterin pitäjä

A-LATURKA OY, Y-tunnus: 2500334-7

Piispanristintie 1, 20760 Piispanristi

Rekisteriasioista vastaava:
A-LATURKA OY, [email protected]
Puh. 040 952 6418

 1. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka lähettävät ravintoloiden nettisivujen kautta pöytävarauspyynnön tai tarjouspyynnön. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • ruokatilauksen vastaanotto
 • tilauksen välitäminen ravintolaan
 • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
Tilauksen tekijän tiedot eli henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, bonustilin summa. Tilauksen sisältön tiedot eli tuote ja määrä.

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden tietoja ei käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin ja tietoja ei luovuteta muille tahoille

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tilauksiin liittyviä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan ravintolan tilauksia hoitavat henkilöt. Noudatamme tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
A-LATURKA OY, Piispanristintie 1, 20760 Piispanristi